(bedragen x € 1.000)

Cls

Boekwaarde 01-01-2015

Toevoeging Burap

Onttrekking Burap

Boekwaarde 01-01-2016 Na Burap

Toevoeging Narap

Onttrekking Narap

Boekwaarde 01-01-2015

Toevoeging

Onttrekking

boekwaarde
01-01-2016

Algemene reserve

A2

11.506

0

0

11.506

0

0

11.506

0

0

11.506

Resultaat 2014

12.474

0

-12.474

0

0

0

12.474

0

-12.474

0

Algemene reserve grondzaken

A2

-1.309

4.502

-347

2.845

684

347

-1.309

5.186

0

3.876

Algemene reserve Sociaal

A2

10.178

0

-1.938

8.240

1.040

1.938

10.178

1.040

0

11.219

Actieplan Jeugdwerkloosheid

B2

224

0

0

224

0

-224

224

0

-224

0

Basisregistratie + digitalisering

C1

387

0

-172

215

0

-215

387

0

-387

0

Bestemmingsplannen / HBT

B2

181

0

-101

80

0

0

181

0

-101

80

Bijdragen Monumenten

B1

140

0

-72

68

0

0

140

0

-72

68

Bodembeheer

B2

4.991

706

-63

5.634

0

0

4.991

706

-63

5.634

Buurt Sportcoaches

B2

177

0

0

177

0

0

177

0

0

177

Cofinanciering Hembrugterrein

A2

690

0

-690

0

0

0

690

0

-690

0

Combinatiefuncties

B2

1.190

0

-133

1.057

0

-75

1.190

0

-208

982

De Fabriek (vm ISV-geld)

C1

120

0

-10

110

0

0

120

0

-10

110

De Omzoom

B2

816

0

-813

3

0

0

816

0

-813

3

Duurzaamheidfonds

B2

6.181

0

-1.268

4.913

0

-408

6.181

0

-1.676

4.505

Fonds Beeldende Kunst

B3

215

0

0

215

0

0

215

0

0

215

GAF 2009/2011

B2

654

0

0

654

0

0

654

0

0

654

Hembrugterrein (Van Geel)

B1

242

0

-242

0

0

0

242

0

-242

0

Herindicatie 2015

B3

1.400

0

-1.400

0

0

1.400

1.400

0

0

1.400

Herplant bomen

B1

0

0

0

0

245

0

0

245

0

245

Herstructureringskosten Baanstede

B2

0

1.460

0

1.460

0

0

0

1.460

0

1.460

Nieuwe informatiesystemen

B1

0

0

0

0

387

0

0

387

0

387

ILG

B2

900

0

0

900

168

0

900

168

0

1.067

Infrastructurele werken

B1

247

156

-399

3

-8

10

247

148

-389

5

Inrichting Bibliotheek Inverdan

B3

990

0

0

990

0

0

990

0

0

990

Inrichting Nieuw Stadhuis

C1

346

15

-142

219

0

0

346

15

-142

219

Investeringsfonds

A2

18.840

38.354

-19.680

37.514

-5.095

-460

18.840

33.259

-20.139

31.959

Jongerencentrum Assendelft

B1

165

0

0

165

0

0

165

0

0

165

Klimaatprogramma

B1

500

0

-125

375

0

0

500

0

-125

375

Luchtkwaliteit

B2

240

0

-120

120

0

120

240

0

0

240

Nat. Actieplan Sport & Beweging

B2

114

0

0

114

0

0

114

0

0

114

Nieuw Stadhuis

C1

7.966

0

-5.228

2.738

0

0

7.966

0

-5.228

2.738

Nog te bestemmen jr.13

A2

4.246

0

-5.245

-999

3.382

1.000

4.246

3.382

-4.245

3.383

Noorderwelf

B1

47

0

-47

0

0

0

47

0

-47

0

Openbare Ruimte

C1

2.498

0

-350

2.147

0

0

2.498

0

-350

2.147

Participatiemiddelen

A2

40

0

0

40

0

0

40

0

0

40

Popactivteit  "De FluX"

B2

0

108

0

108

0

0

0

108

0

108

PRI/Egalisatie

B2

927

0

0

927

0

0

927

0

0

927

Regionaal werkbedrijf

B2

0

0

0

0

500

0

0

500

0

500

Sport a fonds perdu

B2

5.493

220

-984

4.729

0

188

5.493

220

-796

4.917

Strategisch Groenproject

B1

596

0

-359

238

81

359

596

81

0

677

Synagoge Zaandam

B1

0

0

0

0

300

0

0

300

0

300

Versneld afschrijven .maatschappelijk nut

B3

24.339

0

-24.339

0

0

0

24.339

0

-24.339

0

Voetpad Guisveld

B2

34

0

0

34

0

0

34

0

0

34

Wachtgelden bestuur

A1

170

175

0

345

0

0

170

175

0

345

WAP Poelenburg

B2

1.186

0

-126

1.059

0

0

1.186

0

-126

1.059

Werkgelegenheidsproject

A2

1.000

0

0

1.000

1.047

0

1.000

1.047

0

2.047

Woonschepen Nauerna

B2

103

0

-50

53

0

0

103

0

-50

53

Zaanverbinding

A2

180

0

0

180

0

0

180

0

0

180

Zijkanaal D -kadevoorzieningen

B2

275

0

0

275

0

-275

275

0

-275

0

ZMOP2 Fonds Fysiek ./ bedrijven terrein

B2

26

0

-26

0

0

0

26

0

-26

0

ZMOP2 Fonds Fysiek

B2

130

0

-100

30

0

68

130

0

-32

98

Totaal

122.055

45.696

-77.043

90.705

2.731

3.773

122.055

48.427

-73.269

97.208